ข้อควรรู้ก่อนเลือกตั้ง อบจ.

เปิดข้อควรรู้ก่อน เลือกตั้งท้องถิ่น วันที่ 20 ธันวาคม 2563

เลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 นี้จะตรงกับวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นการเลือกตั้ง นายก อบจ. และ ส.อบจ. ซึ่งประชาชนคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งควรจะต้องทบทวนข้อควรรู้และสิทธิที่จะถูกตัดหาก “ไม่เดินทางไปเลือกตั้ง” โดยที่ไม่ได้แจ้งเหตุ

นับถอยหลังการเลือกตั้ง อบจ. อีกไม่ถึงสัปดาห์ก็จะเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น พร้อมกันทั่วประเทศไทย การเลือกตั้งครั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยจะเป็นการเลือกตั้ง นายก อบจ. หรือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือ ส.อบจ.

การเลือกตั้ง อบจ. ครั้งนี้ถือว่าห่างหายไปนานมากเพิ่มจะเกิดขึ้นหลังจากหายไปนานถึง 6 ปี เนื่องจากมีการรัฐประหารเมื่อปั 2557 เป็นเหตุทำให้การบริหารภาคท้องถิ่นไม่ถูกจัดขึ้นตามปกติ การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกัน 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย และยังเป็นการเลือกตั้งที่ต้องไปเลือกในท้องที่ที่มีรายชื่อเท่านั้น ไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้ และไม่มีการเลือกตั้งนอกเขต

ข้อควรรู้ก่อนไปเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • เลือกตั้งวันที่ 20 ธันวาคม 2563 วันเดียว ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือเลือกตั้งนอกเขต
 • เวลาในการเลือกตั้ง 08.00-17.00 น.
 • ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนยังภูมิลำเนา ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • สิ่งที่ต้องเตรียมไปด้วยคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่สามารถไปใช้สิทธิได้

 • ให้แจ้งกับรายทะเบียนฯ ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ตั้งแต่ 13-19 ธันวาคม 2563)
 • หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง ภายใน 21-27 ธันวาคม 2563

6 สิทธิที่จะเสียไป หากไม่เดินทางไปเลือกตั้งท้องถิ่นวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 1. สมัคร ส.ส. หรือ ส.ว. ไม่ได้
 2. สมัครเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านไม่ได้
 3. เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้
 4. รับตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาไม่ได้
 5. รับตำแหน่งในการบริหารท้องถิ่นไม่ได้
 6. รับตำแหน่งในสภาท้องถิ่นไม่ได้

สิทธิดังกล่าวจะถูกจำกัดสิทธิทั้งหมด หากไม่แจ้งเหตุกรณีไม่ไปใช้สิทธิภายใน 7 วัน ก่อน-หลังวันที่ 20 ธันวาคม 2563

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *