ข่าวด่วน มธ. ไม่ให้จัดชุมนุม 19 กันยายน 2563

มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาตให้จัดชุมนุม วันที่ 19 กันยายน 2563 นี้ เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *