ข่าวด่วน มธ. ไม่ให้จัดชุมนุม 19 กันยายน 2563

แถลงการณ์จาก มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาตให้จัดชุมนุม 19 กันยายน 63 นี้ชี้ผิดเงื่อนไข

จากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวล่าสุด เกี่ยวกับการแถลงการณ์ของทางด้านมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และ กลุ่มชุมนุมที่ได้มีการขออนุญาตใช้สถานที่ของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อทำการจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้

จากการแถลงการณ์การชุมนุมดังกล่าว  ได้มีการขออนุญาตแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศในเรื่องของแนวทางการอนุญาตจัดการชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน 2563 โดยมีการกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดการกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่ของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ, เสรีภาพ และ ความรับผิดชอบภาายในขอบเขตรัฐธรรมนูญ และ กฎหมาย รวมไปถึงการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย พร้อมกับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้การประกาศนี้เ็นไปโดยเสมอภาคสำหรับนักศึกษา ทางมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ “จึงไม่อนุญาต” ให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และ การชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมดังกล่าวได้ จนกว่าจะมีปฏิบัติตามประกาศอย่างถูกต้อง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *