นโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567

แจ้งความคืบหน้าการพิจารณา ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และ ลูกจ้างของรัฐ 2567

จากแหล่งข่าวได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการของทางรัฐบาล ตามข้อสั่งการของนายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ตอนนี้ได้มีข้อสรุปที่จะเสนอให้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สัปดาห์หน้าเพื่อทำการตัดสินใจ

ภายหลังการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. สำหรับงบประมาณ และ กระทรวงการคลังเพื่อทำการสรุปข้อมูลทั้งหมด ให้พร้อมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งเรื่องนี้ใกล้ที่จะเข้าสู่การประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง จะมีการเอาเข้าครม. เพื่อหารือในสัปดาห์หน้า โดยทางคณะรัฐมนตรีสามารถทำการตัดสินใจเรื่องนี้ได้เลย

จากแหล่งข่าวของทำเนียบรัฐบาล ได้ออกมาเปิดเผยว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราช ได้เป็นไปตามนโยบายการหาเสียงขอพรรคเพื่อไทยที่ได้มีการหาเสียงก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนของเด็กจบใหม่ปริญาตรี โดยให้เงินเดือนเริ่มต้นที่ 25,000 บาทต่อเดือน ภายใน 4 ปี ของรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่ง หรือสามารทถได้จริงตามเป้าภายในปี 2570 จากการหารือของทางรัฐบาล ยอมรับว่าหากมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ จะต้องใช้เงินงบประมาณมากถึง 1 แสนล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็น

  • ข้าราชการประจำ
  • ลูกจ้างรัฐบาล
  • ข้าราชการทหาร
  • ตำรวจ
  • ข้าราชการเกษียณที่ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญ

ในระยะแรก หรือ ระยะเริ่มต้น จะมีการปรับขึ้นเงินเดือนแบบทยอยปรับขึ้น โดยจะมุ่งไปที่เงินเดือนของข้าราชการระดับสูงที่มีเงินเดือนมากแล้วจะได้ปรับขึ้นน้อยกว่า เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการใช้จ่าย ตามหลักเงินเดือนน้อยควรได้รับการปรับขึ้นมากกว่า แล้วค่อยขยับเงินเดือนของข้าราชการที่มีเงินเดือนสูง จากการตรวจสอบนโยบายนี้ ทางรัฐบาลจะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อทาง ก.พ. ต้องมีการลดขนาดข้าราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน เพราะว่าปัจจุบันบางหน่วยงานมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการทำงานเป็นจำนวนมาก แต่ยังคงจำนวนข้าราชการไว้เท่าเดิมหรือมากกขึ้น รวมไปถึงความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งทาง ก.พ. เองจะต้องเข้าไปดูในส่วนของความเหมาะสมของการลดจำนวนข้าราชการลงด้วย

โครงการสร้างวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ได้มีการกำหนดวงเงินเอาไว้ 3.8 ล้านล้านบาท ในเงินจำนวนนี้ได้เป็นรายจ่ายประจำ รวมไปถึงเงินเดือนข้าราชการ และ เงินเดือนลูกจ้างเอาไว้ภายใต้กรอกวงเงิน 2.61 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 75.28% ของเงินงบประมาณที่เพิ่ทมขึ้นจากปีงบประมาณปีก่อนๆถึง 2.17 แสนล้านบาท

ในส่วนของจำนวนข้าราชการไทยทั้งหมด จากการตรวจสอบล่าสุด ทางคณะกรรมการได้กำหนดเป้าหมาย และ นโยบาย ภได้เสนอในที่ประชุมครม. พิจารณาช่วงเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐปี 2566-2570 ได้พบตัวเลขจำนวนการจ้างงานของภาครัฐรวม 3 ล้านคน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 1.75 ล้านคน ในส่วนประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการ มีจำนวน 1.24 ล้านคน

สำหรับนโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567 หากมีข้อสรุปทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยจะนำข้อมูลมาอัพเดทให้เร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *