นโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2567

ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี พนักงานบรรจุใหม่ 18,000 บาท เริ่ม 1 พ.ค. 67

จากการประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้มีการพูดถึง การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิปริญญาตรี เริ่มที่ 18,000 บาทต่อเดือน และปรับขึ้นปีละ 10% ภายใน 2 ปี รอบนี้จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน เพื่อให้ปีที่ 2 ของการทำงาน คือปี 2568 โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้น ปีละ 10%

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการแถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการปรับ ที่ต้องสอดคล้องกับตำแหน่ง ไม่ให้มากไปหรือน้อยไป ให้เป็นรัฐบาลที่ทันสมัย โดยจะต้องยึดโยงกับตำแหน่งที่ตั้งไว้ เพื่อปรับให้เหมาะสม ตามแผนการที่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างทำตามแผนการที่ได้หารือมาก่อนหน้านี้แล้ว

สรุปการปรับเงินเดือนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ

1.เงินเดือนกลุ่มแรกเข้า

  • วุฒิปริญญาตรี ปรับเงินเดือนขึ้นปีละ 10 % โดยปีแรกปรับเป็น 16,500 บาท และปีที่ 2 เป็น 18,000 บาท ปรับภายใน 2 ปีแรกเข้า ปรับแล้วไม่ต่ำกว่า 18,000 บาท ภายใน 2 ปี
  • วุฒิปวช. ปรับขึ้น 2 ครั้ง ภายใน 2 ปี จนกว่าเงินเดือนจะไม่ต่ำกว่า 11,000 บาท

2.เงินชดเชย ข้าราชการกลุ่มเดิมที่มีฐานเงินต่ำ

  • ปรับเงินชดเชยที่เป็นข้าราชการเดิม แต่ฐานเงินเดือนต่ำกว่า 18,000 บาท ให้กลุ่มนี้จะได้รับการปรับชดเชย เพื่อให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกัน

3.เงินค่าครองชีพชั่วคราว

  • ปรับเพดานเงินเดือน รวมถึงค่าครองชีพ ใครที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่า 13,285 บาท จะมีการให้ได้เงินค่าครองชีพเดือนละ 2,000 บาท ปรับฐานใหม่รวมกับค่าครองชีพชั่วคราวให้เป็นเงินไม่เกิน 14,600 บาท
  • ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่มีเงินเดือนต่ำมาก โดยที่เงินเดือนบวกค่าครองชีพแล้วยังไม่เกิน 10,000 บาท จะเพิ่มให้เพื่อปรับเพดานให้ถึง 11,000 บาท

สำหรับงบประมาณส่วนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว จะใช้ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งครม.อนุมัติตามที่เสนอ

งบประมาณเพื่อปรับเงินดือนข้าราชการในครั้งนี้ ปีแรกใช้งบประมาณ 7,200 บาท ปีที่ 2 ใช้ 8,800 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการ 1 พ.ค.2567

สำหรับนโยบายขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ป.ตรี เริ่ม 18,000 บาท หากมีข้อสรุปเพิ่มเติมทาง ACCESSTRADE ประเทศไทยจะนำข้อมูลมาอัพเดทให้เร็วที่สุด

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *