เปิดขั้นตอนเช็กสิทธิ์ รับเงิน 15,000 บาท

เปิดขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์ รับเงินประกันสังคม 15,000 บาท ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้มีการส่งเงินสมทบเข้าทุนประกันสังคม แต่ส่งไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน และ เป็นผู้ประกันตนที่ไม่เคยได้รับการเยียวยาโควิด-19 จากทางรัฐบาลมาก่อน

ล่าสุดวันที่ 28 สิงหาคม  2563 ได้มีการตรวจสอบว่ามีผู้ประกันตนบางกลุ่ม ได้รับเงินโอนเยียวยาจำนวน 15,000 บาท เข้าบัญชีที่ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ส่วนบางนรายที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์การช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ไม่ได้รับเงินโอน สำหรับผู้ประกันตนท่านไหนที่ยังมีคำถาม หรือ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถดูขั้นตอนในการเช็กสิทธิ์ว่าตัวท่านมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รายละเอียดขึ้นตอนในการเช็กสามารถดูได้ล่าง

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์การตรวจสอบของสำนักงานประกันสังคมหรือคลิกที่ https://www.sso.go.th/eform/checkRight.do
  2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ รหัส 6 หลักให้ตรงกับรูปภาพ แล้วกด “ตรวจสอบสิทธิ์”
  3. ผลการตรวจสอบจะโชว์ขึ้นมาให้เห็น ซึ่งจะมีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน ดูตัวอย่างได้ตามด้านล่าง

แบบได้รับสิทธิ์: จะมีข้อความขึ้นมาว่า เลขบัตรประชาชน xxxxxxx ได้รับสิทธิ์ และ มีเครื่องหมายถูกสีเขียว


แบบที่ไม่ได้รับสิทธิ์: จะมีข้อความขึ้นมาว่า เลขบัตรประชาชน xxxxxxx ไม่ได้รับสิทธิ์ และ มีเครื่องหมายกากบาทสีแดง


การโอนเงิน 15,000 บาท จะแบ่งออกเป็น 2 วันด้วยกัน

  • 28 สิงหาคม 2563 เป็นคนที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย
  • 31 สิงหาคม 2563 เป็นคนที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *