ขั้นตอนในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ไทยชนะ

อีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาจากทางรัฐบาล หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน ก็คือมาตรการ ไทยชนะ ที่สามารถใช้ติดตามผลถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อเข้าไปใช้บริการจากทางร้านค้า หรือ กิจการต่างๆ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *