ขั้นตอนในการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ ไทยชนะ

เรียนรู้วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ.com”

มาตรการป้องกันโรคตามราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่ถูกปล่อยออกมา เพื่อรองรับ มาตรการผ่อนปรนจากทางรัฐบาล ที่อนุญาตให้บางกิจกรรม และ บางกิจการเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลได้กำหนดออกมาให้ทำตามเท่านั้น สำหรับแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม ที่พัฒนาออกมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วย

 • หน่วยงานเจ้าของมาตรการฯ คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ สังกัดกระทรวจสาธารณสุข และ หน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากทางกระทรวจสาธารณสุข
 • ผู้ใช้บริการ คือ บุคคลที่ประสงค์ จะเข้ามาภายในพื้นที่ของผู้ประกอบกาาร หรือ ผู้ที่มีความต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ภายในพื้นที่ของผู้ประกอบการ
 • ผู้ประกอบการ คือ บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล, หน่วยงานราชการ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือ ดำเนินกิจกรรม หรือ กิจการในสถานที่ภายใต้ มาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งผู้ประกอบการในที่นี้ รวมถึง ตัวแทน, ลูกค้า, เจ้าหน้าที่ของผู้ประกอบการ รวมไปถึง พนักงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านทางออนไลน์ต้องทำยังไง

ขั้นตอนในการลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการ

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com
 • อ่านและยินยอม Terms & Conditions

กรอกข้อมูลกิจกรรม, กิจการ

 • ข้อมูลกิจกรรม / กิจการ และ ข้อมูลผู้ติดต่อ เช่น ชื่อกิจการ, กิจกรรม, สถานที่ตั้ง, ปักหมุดตำแหน่งที่ตั้งบนแผนที่, หมายเลขโทรศัพท์, ประเภทกิจกรรม หรือ กิจการ, จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด และ พื้นที่ให้บริการ

ข้อมูลผู้ติดต่อ

 • ชื่อ-นามสกุล, ข้อมูลบัตรประชาชนผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถติดต่อได้, email

ทำแบบประเมินสถานประกอบการ

 • ตามประเภท และ หมวดกิจกรรม หรือ กิจการ

กรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันรายการ

 • นำส่งข้อมูล พร้มอรับ QR Check in และ Check Out

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้ง ในอีก 24 ชั่วโมง 

 • ในกรณีข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง QR Code จะสามารถใช้ได้แค่ 24 ชั่วโมงเท่านั้น ท่านจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลใหม่ ให้ไปที่เมนู “จัดการข้อมูลร้านค้า” เพื่อให้ QR Code สามารถใช้ได้ตลอดไป

ขั้นตอนในการเช็คอิน และ เช็คเอ้าท์ ไทยชนะ

ขั้นตอนในการ Check-in

 1. สแกน QR Code ที่กิจการ พร้อมกด Link ที่แสดงด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าเช็คอิน
 2. เลือกเมนู เช็คอินร้าน
 3. รับข้อตกลง และ ความยินยอม
 4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
 5. เช็คอินสำเร็จ

ขั้นตอนในการ Check-out

 1. สแกน QR Code ที่กิจการ พร้อมกด Link ที่แสดงด้านบนเพื่อเข้าสู่หน้าเช็คอิน
 2. เลือกเมนู “เช็คเอาท์/ประเมินร้าน”
 3. รับข้อตกลง และ ความยินยอม
 4. ระบุเบอร์โทรศัพท์
 5. ทำแบบประเมิน หลังใช้บริการ
 6. เช็คเอาท์ และ ทำแบบประเมินสำเร็จ

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *