มาตรการช่วยเหลือ นายจ้าง ลูกค้า ผู้ประกันตน

มนุษย์เงินเดือน ที่ส่งประกันสังคม มาตรา 33 รับเงินชดเชย 9000 บาท เช็คด่วน!

จากหลายๆมาตรการที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น มาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่แจกเงินเยียวยา ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโคโรนา รวมไปถึงการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า และ มาตรการขอคืนเงินประกันน้ำประปา จาก กปภ. นอกจากจะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนหลากหลายมาตรการ ล่าสุด ได้มีมาตรการอีกหนึ่งมาตรการ ที่มีผลต่อมนุษย์เงินเดือนโดยเฉพาะ สำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับความเดือนร้อนจากพิษโควิด-19 ซึ่งมาตรการนี้ จะมอบเงินทดแทน 62% ทุกคน สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนประกันสังคม มาตรา 33 สามารถดูได้ด้านล่าง

ขั้นตอนในการลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

2. คลิกกรอกแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทน

3. คลิกข้อที่ 1

เลือกแบบฟอร์ที่ท่านต้องการ

  • กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)
  • กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)
  • กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกค้า อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

4. คลิกลิงก์แบบฟอร์ม

5. คลิกช่อง “รับทราบ”

6. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมล, ชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ทำงาน, วันที่ออกจากงาน หรือ วันที่หยุดจากงาน, สาเหตุการออกจากงาน ให้คลิกช่อง 3-6 เท่านั้น

7. กรอกชื่อธนาคาร เพื่อใช้สำหรับขอรับเงิน, เลขบัญชีธนาคาร, ประสงค์ยื่นเรื่องกับสำรักงานประกันสังคมที่ใด (ในกรณีที่ไม่ทราบ ให้เลือกตามจังหวัดแทน)

8. คลิกที่ช่องรับรอง และ ยินยอม

9. กด Sumit

สำหรับใครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะขึ้นคำว่า “This is a required question” ไม่ต้องกังวล ให้กลับไปเช็คข้อมูลให้เรียบร้อย ดูว่าอะไรที่ยังใส่ไม่ครบ หรือ ว่า ใส่ผิด แล้วให้ทำการกด Submit ใหม่อีกครั้ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *