ยื่นทบทวนสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

เราไม่ทิ้งกัน เปิดเมนูให้คนที่ไม่เห้นด้วย ยื่นทบทวนสิทธิ์ แล้ววันนี้

จากมาตรการของทางรัฐบาล ที่แจกเงินเยียวยาประชาชน กับมาตรการ ‘เราไม่ทิ้งกัน‘ แจกเงินเยียวยา 5,000 บาท กับผู้ที่มีสิทธิ์ ล่าสุดได้มีการออกมาเพิ่มเมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ” สำหรับประชาชนที่เคยได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา โควิด-19 เอาไว้แล้ว แต่ไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว สามารถยื่นทบทวนสิทธิื เพื่อพิจารณารับเงินเยียวยา 5,000 บาทอีกครั้งได้แล้ว

สำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ นั้นจะเริ่มเปิดเมนูบนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com จะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรื่องจากระบบได้มีฐานข้อมูลของผู้ที่ลดทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การยื่นอุทรณ์เราไม่ทิ้งกัน ขอทบทวนสิทธิ์ เพียง 1 วัน ทางกระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์แยกตามจังหวัด และ ทำการส่งข้อมูลให้แต่ละจังหวัดเข้ามาขช่วยบริหารจัดการ โดยจะมีการส่งทีมไปตรวจผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ในขั้นตอนต่อไป

การตรวจสอบจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้า ด้วยข้อมูลที่เคยได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้ว และ จะรีบดำเนินการส่งผลตรวจสอบดังกล่าว เพื่อให้ระบบสามารถทำการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บายท ให้กับผู้ที่ทำกาารยื่นอุธรณ์ผลรับเงินเยียวยา ให้เร็วที่สุด สำหรับประชาชนที่ “กดยกเลิกการลงทะเบียน” จากความเข้าใจผิดไปนั้น ทางระบบ จะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในระยะต่อไป

ขั้นตอนในการกรอกข้อมูล เพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์

  1. เลือกเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ
  2. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
  3. อ่านรายละเอียด และ เงื่อนไข ความยินยอมในการทบทวนสิทธิ
  4. เลือกยันยัน และ กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ในขั้นตอนนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ชัดเจน เช่น อาชีพ, ชื่อสถานประกอบการ, เลือกสถานที่ที่เจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเลขที่, ซอย, ถนน, ตำบล ฯลฯ เป็นต้น
  5. ยืนยันการดำเนินการ

*ในการณีที่ ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OPT ที่ได้รับจากทางโทรศัพท์มือถอื ที่ลงทะเบียนเอาไว้

**กรณีลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์บ้าน ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์บ้าน และ รหัสไปรษณี ที่ลงทะเบียนเอาไว้ และ คลิกยืนยัน

หลังจากที่ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อความว่า “ยื่นทบทวนสิทธิสำเร็จ” สำหรับประชาชนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จาจกผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และ ความคลาดเคลื่อนอีกขั้น

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *