เปิดจองหุ้น OR ผ่าน 3 ธนาคาร

เปิดวิธีการจองหุ้น OR หรือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก

หุ้น OR (โออาร์) เป็นหุ้นจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลึก จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้น IPO ที่มีการเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก กำลังเป็นกระแส เนื่องจาได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ที่มีความต้องการ และ สนใจในเรื่องการลงทุน สำหรับการซื้อขายนั้น จะต้องใช้เงินเริ่มต้นที่ 5,400 บาท ไม่มีพอร์ตหุ้นก็สามารถซื้อได้ผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพฯ

กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนสำหรับการซื้อหุ้น OR เพื่อให้อยู่ในฐานะเจ้าของกิจการในเครือ ยกตัวอย่างเช่น คาเฟ่อเมซอน, ปั้ม ปตท. ที่เปิดจองซื้อหุ้น ที่มีการเปิดให้กลุ่มรายย่อย หรือ ประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ไปจนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และในส่วนของผู้ถือหุ้น PTT จะเปิดให้จองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้าของวันที่ 25 มกราคม 2564 ในราคา 16.00-18.00 บาท ต่อหุ้น ประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้น OR สามารถจองซื้อหุ้นผ่าน 3 ธนาคารที่เปิดให้บริการ ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบออฟไลน์ รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ด้านล่าง

หุ้น OR ซื้อยังไง สามารถจองซื้อผ่านช่องทางไหนบ้าง?

ขั้นตอนการจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคาร กสิกรไทย

ช่องทางออนไลน์ สามารถจองซื้อผ่านทางเว็บไซต์ https://kasikornbank.com/th/KMyInvest/PTTOR/IPO ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถชำระเงินผ่าน Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย KPLUS

ช่อบทางออฟไลน์ สามารถติดต่อสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยต้องจองเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่ 23-29 มกราคม 2564 ที่สาขาของธนาคาร กสิกรไทย ในช่องทางออนไลน์ ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงในภาวะโรค โควิด-19 ระบาด โดยให้ทำตาม ขั้นตอนด้านล่าง

 • เลือกบริการ
 • เลือกจังหวัด/อำเภอ
 • เลือกสาขา
 • เลือกวัน/เวลา
 • ข้อมูลผู้เข้ารับบริการ
 • สรุปผลการจอง

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารับบริการที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีลูกค้าสัญชาติอื่น
 • สำเนาหน้าแรกสมุดเงินฝาก พร้อมใบรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีต้องการให้คืนเงินเข้าบัญชีภายหลังการจัดสรร ถ้าไม่แนบมาจะคืนในรูปแบบเช็ค
 • หากรับหุ้นเข้าบัญชีหุ้นที่เปิดกับบริษัทหลักทรัพย์ ให้เตรียมเลขที่บัญชีพอร์ตหุ้น ไม่จำกัดว่าต้องเป็น KSecurities เท่านั้น
 • หากชำระเงินด้วยเช็ค ให้ทำเช็คสั่งจ่าย บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน OR สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย โดยจ่ายเช็คให้ถึงเที่ยงวันของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ เท่านั้น วันสุดท้ายวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รับเช็ค
 • ใบจองซื้อที่กรอกและลงนาม ครบ 2 ชุดหากออกเป็นใบหุ้น ให้ระบุที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งใบหุ้นให้ชัดเจน

ขั้นการการจองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงเทพ

ช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้สามารถจองซื้อผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking ซึ่งเป็น Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม 2564 ไปจนถึงเวลา 12.00 ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอน

ช่องทางออฟไลน์ ให้ทำการนัดหมายจองวัน เวลา และ สถานที่ สำหรับการเข้าไปรับบริการที่สาขาที่เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเลือกสาขาในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล, สาขาเขตจังหวัด และ ภาคต่างๆ ที่ต้องการจองวัน เวลา และ สถานที่ ต้องระบุข้อมูลผู้เข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Save-And-Invest/Investment/OR-Shares/Branch-Booking ก่อนเข้าใช้บริการ ซื้อหุ้นตามวันเวลาที่ได้จอง

เงื่อนไขการรับบริการจองเวลาที่สาขาของธนาคารกรุงเทพ

 • ลูกค้าสามารถจองคิวล่วงหน้า ก่อนวันและเวลานัดหมาย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • การนัดหมายต่อครั้ง สาขาให้บริการลูกค้าได้ 1 คิวต่อ 1 ราย
 • เปิดบริการจองคิวเฉพาะสาขาเต็มรูปแบบเท่านั้น
 • ลูกค้านัดหมายเพื่อจองคิวที่สาขา ได้เฉพาะการจองซื้อหุ้น OR และจะเปิดช่วงเวลาการจองคิวเฉพาะวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนการซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคารกรุงไทย

 • ช่องทางออนไลน์ สามารถทำการซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดผ่านทาง Money Connect by Krungthai ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตามขั้นตอนการจองซื้อหุ้น
 • ช่องทางออฟไลน์ สามารถจองซื้อผ่านทางธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *