ตรวจสอบคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เช็ครายละเอียด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้ว ผ่านหรือ ไม่ผ่านสามารถแก้ไขจนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆ ทางกระทรวงการคลังแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีหลายคนสนใจ อยากทราบถึงประเด็นนี้

สำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ล่าสุดทางผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้ การที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการตามรายละเอียดด้านล่าง

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล แต่การตรวจสอบจะเป็นการตรวจสอบทั้งรายบุคคล และ สมาชิกในครอบครัว

  • ขั้นตอนที่ 1 จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมัติที่ได้กำหนดเอาไว้ เช่นเกณฑ์บุคคลผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเอาไว้ และจะมีเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติครอบครัว ในกรณีมีคู่สมรส หรือ มีบุตร
  • ขั้นตอนที่ 2 ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบ เกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และ ผู้ลงทะเบียน จะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก และ สังคม พ.ศ. 2562 หวังลดความเหลื่อมล้ำ และ เป็นการยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โครงการจะเป็นการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนโดยเป็นการลดภาระ และ บรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้มีรายได้น้อย

อัพเดทความคืบหน้า การลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

  • มีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9.8 ล้านราย
  • มีการลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10.2 ล้านราย

สำหรับประชาชนที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ 6.00 ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *