วิธีการขอรับเงินคืน 'ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า'

ทำไมถึงต้องขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้า?

เงินคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า เป็นมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งมีวงเงินถึง 3 หมื่นล้านนบาท ทาง กกพ. (สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน) ได้มีการประกาศให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟ ซึ่งสามารถทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนของประกันมิเตอร์ไฟได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2020 ที่จะถึงนี้ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบแอพพลิเคชั่นของการไฟฟ้าที่มีความสะดวกมากเพิ่มขึ้น หรือผู้ที่สะดวกเดินทางสามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ได้ โดย

 • สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
 • ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด สามารถไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในแต่ละจังหวัดที่อยู่อาศัย

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืออะไร?

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า หรือที่หลายคนเรียกว่า ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า คือ เงินที่ต้องจ่ายเมื่อขอยื่นเรื่องเพื่อใช้ไฟฟ้าครั้งแรกกับสำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเงินนี้จะได้คืนเมื่อยื่นเรื่องยกเลิกการขอใช้ไฟฟ้า โดยปกติแต่ละที่อยู่อาศัยจะมีการจ่ายค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เท่ากัน เนื่องจากมาตรการการคืนเงินประกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาลชุดนี้ อ้างอิงข้อมูลการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามอัตราค่าธรรมเนียมเบื้องต้นในการยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันที่ได้คืนเมื่อยกเลิกใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น

 • มิเตอร์ขนาด 5 (15) แอมแปร์: เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท (มิเตอร์ที่มักจะใช้ในบ้านพักขนาดเล็กที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนน้อย)
 • มิเตอร์ขนาด 15 (45) แอมแปร์: เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท (มิเตอร์ที่ครัวเรือนหรือบ้านทั่วไปใช้)
 • มิเตอร์ขนาด 30 (100) แอมแปร์: เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท (มิเตอร์สำหรับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่)
 • มิเตอร์ขนาด 15 (45) แอมแปร์* 3 เฟส: เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท *มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 (45) แอมแปร์ ประชาชนไม่นิยมใช้

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 1. กรอกข้อมูล หมายเลขบัตรประชาชน

 2. กรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล

 3. กรอกข้อมูล เลขที่สัญญาที่อยู่ในบิลค่าไฟฟ้า

ทางการไฟฟ้าจะทำการตรวจสอบ และหากข้อมูลตรงกันกับระบบของการไฟฟ้า จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป


อัพเดทช่องทางการลงทะเบียนขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า (20 มีนาคม 2563)

การไฟฟ้านครหลวง

 • ช่องทางการลงทะเบียนขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทางออนไลน์ (การไฟฟ้านครหลวง) ได้แก่
  1. แอพพลิเคชั่น MEA Smart life

  2. เว็บไซต์ mea.co.th

  3. Facebook : การไฟฟ้านครหลวง

  4. Twitter : @mea_news

  5. Line: @meathailand

   *สแกน QR Code ในใบแจ้งไฟฟ้า จดเลขอ่านมิเตอร์ไฟตั้งแต่ 25 มีนาคม รับเงินคืนตั้งแต่ 31 มีนาคมเป็นต้นไป

 • ช่องทางการลงทะเบียนขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (การไฟฟ้านครหลวง)

โทร. 02-256-3333 (50 คู่สาย)
ภายในวันที่ 25 มีนาคม – 29 พฤษภาคม 2563
เวลาทำการ 08.00-15.30 น.

*รับเงินคืนผ่าน Prompt Pay สำหรับผู้ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของผู้วางหลักประกัน
*บัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่เกิน 50,000 บาท


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 • ช่องทางการลงทะเบียนขอรับเงินคืนประกันมิเตอร์ไฟฟ้าทางออนไลน์ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

  • ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่าน https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมเป็นต้นไป

  • รอรับ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน เริ่มจ่าย 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  • สอบถามโทร. 1129 (90 คู่สาย)

*รับเงินคืนผ่าน Prompt Pay, บัญชีเงินฝากธนาคาร, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, หรือเงินสดที่สำนักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศข้อมูลจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กพพ.) 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *