ขยายระยะเวลา เราเที่ยวด้วยกัน

เปิดกฎใหม่มาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน น่าจองมากขึ้น

ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ เราเที่ยวด้วยกัน

มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน.com ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 แถมยังมีการปรับการจองอีกด้วย และยังสามารถใช้ E-Voucher ใหม่เพิ่มความยืดหยุ่นมากขึ้น เป้าหมายหลักคือเพื่อเพิ่มและกระตุ้นการใช้งานให้มากยิ่งขึ้น

โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านมาตรการ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีการเปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา แต่ยอดผู้ที่ลงทะเบียนยังไม่ถึงเป้า ทางด้าน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงได้มีการลงมติเห็นชอบในการปรับปรุงมาตรการดังกล่าว ใหม่อีกครั้ง โดยจะมีรายละเอียดที่ยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยอยากออกไปเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เปิดเงื่อนไข และสิทธิพิเศษเพิ่มเติมของโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

  • เดิมผู้ที่ใช้งานสามารถเที่ยวได้ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดในภูมิลำเนาของตัวเอง แต่ตอนนี้มีการปรับปรุงใหม่ล่าสุด สามารถเลือกเที่ยวตามภูมิลำเนาของตัวเองได้

ขยายเวลาเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มเติม

  • จากเดิมมาตรการ เราเที่ยวด้วยกันจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ แต่หลังจากการประชุมเพิ่มเติม จะมีการขยายออกไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

E-Voucher สามารถใช้ได้ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

  • จากเดิมของมาตรการ เราเที่ยวด้วยกันนั้น สามารถใช้ได้ในโรงแรม และที่พัก ของสถานที่ท่องเที่ยว และใช้จ่ายสำหรับค่าสินค้า OTOP ในจังหวัดท่องเที่ยวเท่านั้น แต่หลังจากปรับกฎใหม่ สามารถใช้ได้ในจังหวัดภูมิลำเนาของทะเบียนบ้านได้แล้ว

 

ขย

Leave A Comment

Table of content
Related articles