ต่อเวลาเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทอีก 3 เดือน

ไฟเขียวต่อเวลา เพิ่มเงินบัตรคนจน 500 บาทไปอีก 3 เดือน

คนถือบัตรคนจนมีเฮ ศบค. ประกาศไฟเขียวโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในระยะที่ 2 เพิ่มเงิน 500 บาท ต่ออายุอีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นอีกหนึ่งนโยบายจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือคนจน

ประกาศจากทางด้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายงานว่า จากการประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบในข้อเสนอกระทรวงการคลังเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในระยะที่ 2 นี้ โดยจะมีการเพิ่มวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งจะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมในปี 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการเพิ่มเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบแรก จำนวนเงิน 500 บาทเช่นเดียวกันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 รายละเอียดการดำเนินโครงการ จะต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจาณาให้ความเห็นชอบต่อไป

โครงการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 1 เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 500 บาท

  • ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินเพิ่มเติมจำนวน 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน
  • ไม่มีการสมทบเงินในเดือนถัดไป หากใช้เวินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่หมด
  • ไม่สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโครงการคนละครึ่งได้
  • สามารถใช้ได้แค่ร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมรายการเท่านั้น

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *