ขยายเวลาลงทะเบียน เราชนะกลุ่มพิเศษ

เราชนะกลุ่มพิเศษ คือใครลงทะเบียนได้ถึงวันไหน ก่อนรับเงิน 7,000 บาท

เช็คด่วน เราชนะกลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหน เช็คให้ชัวร์ก่อนรอรับเงิน 7,000 บาท จากโครงการแจกเงินเยียวยาของทางรัฐบาล เราชนะ ในกลุ่มพิเศษ

เราชนะกลุ่มพิเศษ ทางรัฐบาลได้ลงมติเห็นชอบขยายระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือเป็นพิเศษ ครั้งที่ 3 จากการตรวจสอบไปยังผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้ออกมาแจ้งเกี่ยวกับความคืบหน้าของการขยายระยะเวลาในการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ครั้งที่ 3 สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง

เราชนะกลุ่มพิเศษ ได้แก่

  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้พิการ
  • ทุพพลภาพ
  • ผู้ป่วยติดเตียง

สำหรับประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีความต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มพิเศษ เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้ ไม่สามารถเดินออกจาที่พักอาศัยได้ และจำเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือในการลงทะเบียน

เราชนะกลุ่มพิเศษ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันไหน?

หน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ระวหา่งวันที่ 27 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 สำหรับประชาชนที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ในช่วงเวลาดังกล่าว จะสามารถทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และในส่วนของผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอวงเงินสิทธิ์จำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรือ Smart Card ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือ ผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับประชาชนที่พบกับปัญหาในการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือโทร 0-227-9020 ต่อ 3250 และ ธนาคารกรุงไทยที่เบอร์ 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *