ขยายเวลา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้น้ำประปาฟรี

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใครยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้น้ำประปาฟรีเช็คด่วน

ขยายระยะเวลาสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนขอใช้น้ำประปาฟรี สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าสามารถลงทะเบียนได้อย่างไร มีคำตอบ การประปาส่วนภูมิภาค ได้มีการขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลดค่าครองชีพ ให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปจนถึงเดือนกันยายน 2564

ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย หรือ มท.2 ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลจากที่คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลามาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพราะฉะนั้นทางด้านการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือลดค่าครองชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยตามรายละเอียดด้านล่าง

  • ค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนฟรี
  • ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ได้วงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
  • หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาทให้ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาด้วยตัวเองทั้งหมด

ถ้าเคยลงทะเบียนขอรับสิทธิใช้น้ำประปาฟรีไปแล้ว ต้องลงอีกรอบหรือไม่?

หากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเคยลงทะเบียนกับ กปภ. ไปแล้ว สามารถใช้สิทธิ์ด้ทันทีโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียนซ้ำอีก

ถ้าหากไม่เคยลงทะเบียนขอใช้น้ำประปาฟรี สำหรับผู้ถือบัตรคนจน ต้องทำอย่างไร

  • สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กปภ. หรือ คลิกที่นี่
  • กรอกชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, email, เบอร์โทรศัพท์
  • เลือก สาขา กปภ. และ กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ

นอกจากจะสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว ผู้ถือบัตรคนจนยังสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศไทย โดยแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ระยะเวลามาตรการ ใช้น้ำประปาฟรี

  • โครงการเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน

 

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles