เงินกู้ออมสิน สู้ภัยโควิด

ออมสินปล่อยกู้ 10,000 บาท 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

เปิดรายละเอียดสินเชื่อจากทางธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ 10,000 บาท เริ่มแล้วธนาคารออมสินขาดรับมติเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิดรอบใหม่ที่มีผู้ติดเชื่อรายวันหลักหลายพันรายด้วยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากธนาคารออมสิน โดยใช้ชื่อมาตรการนี้ว่า “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ผ่านวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากการขาดรายได้ ที่สืบเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดที่เข้มข้นมากขึ้น สามารถกู้ได้รายละ 10,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถให้ยื่นกู้สินเชื่อจากธนาคารออมสินผ่านแอป MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

เปิดคุณสมบัตรผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID

 • ผู้ที่มีสิทธิยื่นขอสินเชื่อสู้ภัย COVID ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำของหน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทจากการระบาดของโควิด ไม่รวมผู้ที่มีรายได้ประจำจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วงเงินสินเชื่อออมสินกำหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

พื้นที่ที่ออมสินเปิดให้กู้เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม

 • กรุงเทพมหานคร
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • ชลบุรี
 • สมุทรปราการ
 • เชียงใหม่

สามารถขอกู้ได้ผ่านทางแอป MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไปถึงจะขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะเริ่มต้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีแอป MyMo กำหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ จนกว่าจะครบกำหนดจำนวนวงเงินโครงการ

รายละเอียดมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 • วงเงินให้กู้ รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • คุณสมบัติผู้กู้
  -ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  -ผู้ประกอบการรายย่อย
  -ผู้มีรายได้ประจำ (พนักงานบริษัทเอกชน)
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *