"กุ้งก้ามกราม" ราคาถูก

กุ้งก้ามกราม เลี้ยงที่ไหน?

กุ้งก้ามกราม หรือ Giant freshwater prawn เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่งที่เกษตรกรในหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น ราชบุรี นครปฐม เชียงราย เป็นต้น ทำการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นอาชีพ อาจจะทำเป็นฟาร์มกุ้งหรือบ่อกุ้ง เพื่อเพาะเลี้ยงเพื่อขายในประเทศและต่างประเทศ


พิษโควิด-19 ทำกุ้งก้ามกราม ตกค้าง ส่งออกไม่ได้

เมื่อไม่นานมานี้ หลายคนคงทราบข่าวเกี่ยวกับการตกค้างของกุ้งก้ามกรามที่เกษตรกรเพาะเลี้ยง ประสบปัญหาผลผลิตตกค้างไม่ต่ำกว่า 500 ตัน และได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงไว้นั้น ไม่สามารถส่งออกไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งหากเกินกำหนดการเลี้ยงครบ 3 เดือน ต่อไปจะทำให้กุ้งกินกันเองและเริ่มตาย สร้างความเสียหายขาดทุนมากขึ้น เพราะต้องแบกรับค่าอาหารกุ้ง ค่าน้ำและค่าไฟด้วย

นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ได้มีการแจ้งปัญหานี้ไปยังกระทรวงพาณิชย์ ให้ช่วยเร่งประสานงานระบายกุ้งก้ามกรามของเกษตรกรออกจำหน่าย ซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาอย่างหนักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี ที่มีเกษตรกรเลี้ยงกุ้งประมาณ 20,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรจะทำการส่งขาย แต่ขายไม่ได้ ทำให้เกิดปัญหาขาดทุน เกษตรกรจึงนำกุ้งออกมาขายตลาดและริมถนน

เกษตรกรหลายคนเริ่มหันมาขายทางตลาดออนไลน์ แต่ยังอยู่ในช่วงค่อยเป็นค่อยไป เพราะไม่มีความรู้ด้านออนไลน์มากนัก จึงขายได้บ้างแต่ไม่มาก และทำให้ราคาตกลง ทางสมาคมคาดว่าเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงกุ้งอาจลดลงไปถึง 90% เพราะเกิดปัญหาขาดทุนอย่างหนัก


ราคากุ้งถูกลง

ราคาเดิมของกุ้งก้ามกราม

  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ขนาดไซส์ใหญ่ 10 -12 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 400-500 บาท
  • กุ้งก้ามกรามตัวเมียขนาดไซส์ 30-35 ตัวต่อกิโลกรัม ราคา 200-250 บาท

ราคาพิเศษโดยประมาณที่เกษตรกรนำออกมาขายเอง

  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ไซส์ใหญ่ มีมันที่หัวก้ามยาว ขนาดไซส์ 10-12 ตัวต่อกิโลกรัม ขายราคา กิโลกรัมละ 260 บาท
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ไซส์เล็ก มีมันที่หัวก้ามยาว ขนาดไซส์ 15-18 ตัวต่อกิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 240 บาท
  • กุ้งก้ามกรามตัวเมียไข่หรือเมียหัวแก้ว ไซส์ 30-35 ตัวต่อกิโลกรัม ขายราคากิโลกรัมละ 160 บาท


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *