ประกาศขยายเวลา ยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดถึงสิ้นปี

กฟภ. ประกาศขยายเวลา การจัดเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุดไปจนถึงสิ้นปี 2563

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *