การใส่ UTM tracking ในหน้า Product Link ของแคมเปญ ZALORA

เนื่องจากข้อกำหนดของ ZALORA ที่จะต้องมี UTM tracking ก่อนหน้า URL หากไม่ทำการใส่ UTM tracking ก่อนหน้า URL จะไม่ได้รับค่า Commission แม้จะมีการซื้อขายเกิดขึ้นจริง ผ่านทางลิ้งค์ดังกล่าว เพราะฉะนั้นก่อนทำการ GET CODE ในหน้า Product Link ต้องมีการใส่ UTM tracking โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

ก่อนจะนำ URL ของ Landing page ไปใส่ใน “Landing page URL” ที่หน้าการ get code ชนิด Porduct Link จะต้องมีการใส่URL http://zalorasea.go2cloud.org/aff_c?offer_id=14&aff_id=1270&aff_sub={clickid}&aff_sub5={PSN}&url= ไว้ก่อนหน้า URL ของ Landing page ก่อนการ GET CODE โดยขั้นตอนดังนี้

เมื่อทำการเลือกหน้า Landing page สำหรับการทำ Product Link ได้แล้ว ให้ใส่
http://zalorasea.go2cloud.org/aff_c?offer_id=14&aff_id=1270&aff_sub={clickid}&aff_sub5={PSN}&url= ไว้ก่อนหน้า URL Landing page

ตัวอย่าง : URL ที่ต้องการทำ Product Link คือ http://www.zalora.co.th/women/accessories/ ให้ทำการใส่
http://zalorasea.go2cloud.org/aff_c?offer_id=14&aff_id=1270&aff_sub={clickid}&aff_sub5={PSN}&url= ไว้ก่อนหน้าตามตัวอย่างด้านล่าง
http://zalorasea.go2cloud.org/aff_c?offer_id=14&aff_id=1270&aff_sub={clickid}&aff_sub5={PSN}&url=http://www.zalora.co.th/women/accessories/

การใช้งาน Data Feed สำหรับแคมเปญ ZALORA

เนื่องด้วย Zalora มีการแบ่งสินค้าต่างเป็นหมวดหมู่ไว้ 3 ระดับ ดังนั้นในไฟล์ CSV ของ data feed ที่ดาวน์โหลดออกมานั้น จะถูกแบ่งไว้ 2 คอลัมน์ โดยหมวดหมู่สินค้า 2 ระดับแรก จะถูกรวมอยู่ในค่าเดียวกัน (โดยมีเครื่องหมาย > คั่นระหว่างข้อมูล) ดังตัวอย่างนี้

1st level>2nd level,3rd level Partner สามารถแบ่งหมวดหมู่สินค้าออกเป็น 3 ระดับเช่นเดิมได้ โดยเลือกใช้วิธีดังต่อไปนี้

  • โปรแกรม Text Editor แล้ว replace เครื่องหมาย “>” ทั้งหมดด้วย เครื่องหมาย “,”
  • ใช้โปรแกรม Excel เลือกเมนู Data แล้วคลิกที่คำสั่ง text to columns และตั้งค่าการแบ่ง cells โดยใช้เครื่องหมาย “>”

 


 

หมายเหตุ

  • โดยการเติม UTM tracking นี้ให้เติมเฉพาะในส่วนของLanding page URL   สำหรับในส่วน ภาพ URL ไม่จำเป็นต้องใส่โค้ดเพิ่มเติมใดๆ
  • ส่วนการ Get link ชนิด  Banner และ Data Feed  ทาง AccessTrade ได้ทำการเติม UTM tracking ไว้ให้เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : support@accesstrade.in.th

ร่วมถาม ตอบ ทุกข้อสงสัยผ่าน Line Official Account

Leave A Comment