การเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤต COVID-19

ในปัจจุบันทุกสถาบันการศึกษาในไทยทั้งภาคการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาทั้งหมดได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 จนต้องปิดโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหมด และจากการที่กระทรวงศึกษาธิการเพิ่งประกาศให้เลื่อนเปิดเทอมไปอีก 2 เดือนเป็นเดือนกรกฎาคม 2563

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้นักเรียน-นักศึกษา ต้องเรียนอยู่ที่บ้าน โดยเรียนออนไลน์ผ่านเครื่องมือหรือโปรแกรม Video conference ในแบบต่างๆ ตัวอย่างเช่น zoom, Skype, Google Hangouts เป็นต้น โดยสามารถ Share Screen หรือแชร์หน้าจอให้ผู้เข้าร่วมได้ชมอีกด้วย ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถใช้ได้ฟรี เหมาะกับการเรียนผ่านออนไลน์เป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารหรือสำหรับใช้ในการประชุมของบริษัทหรือองค์กรด้วย


เรียนออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่

แน่นอนว่าการเรียนบนช่องทางออนไลน์เกิดขึ้นมานานแล้ว การเรียนประเภทนี้ในไทยเริ่มต้นจากสถาบันกวดวิชาต่างๆ ให้ผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทางไปยังสาขาใหญ่ที่สอนสด สามารถเรียนผ่านออนไลน์ที่เป็นคลิปวิดีโอในเว็บไซต์ได้ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคม หากแต่ในช่วงวิกฤตนี้ การเรียนออนไลน์สามารถกลายมาเป็นค่านิยมในการเรียนรูปแบบใหม่ได้ เพราะปัจจุบันในโลกออนไลน์นั้นไร้ซึ่งพรมแดน สามารถเรียนรู้ร่วมกันถ้ามีเวลาก็สามารถศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งเลือกสิ่งที่จะเรียนและเวลาเรียนได้อีกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนออนไลน์มักจะตามมาด้วยคำถามว่า การเรียนออนไลน์จะเข้ามาทดแทนการเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้จริงหรือ เพราะปัจจุบันยังไม่มีใครรับประกันว่าโควิด-19 จะหยุดลงเมื่อไร แต่แนวทางที่ปฏิเสธไม่ได้ในสถานการณ์เช่นนี้ การเรียนออนไลน์ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด แต่ก็ยังมีผลกระทบที่ตามมาในบางแห่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล การเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆของผู้มีรายได้น้อยก็ไม่สามารถใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรพิจารณาต่อไป 

Leave A Comment

Table of content
Related articles