การเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ได้ผลจริงหรือ?

เมื่อพิษโควิด ทำให้ระบบการศึกษาไทยต้องปรับตัว

 • การเรียนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (อ่านเพิ่มเติม: การเรียนออนไลน์กับการศึกษาไทย) ตามมาด้วยปัญหาและผลกระทบหลายด้านกับตัวผู้เรียนและสถาบันครอบครัวโดยตรง ทั้งในแง่ความพร้อมของการเข้าถึงโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตในต่างจังหวัดที่ยากต่อการรับสัญญาณ ความพร้อมในด้านอุปกรณ์การใช้งานในการเรียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก แน่นอนว่าการปรับตัวของหลายๆโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้นเริ่มที่จะให้ความสนใจด้านนี้เพิ่มมากขึ้น

 • แต่อย่างไรก็ตามในโครงสร้างพื้นฐานของสังคมอย่างการศึกษาที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไทย ที่ยังต้องอาศัยความสามารถในการรับมือปัญหาเหล่านี้จากรัฐบาลด้วย วันนี้เราจึงมาพูดคุยถึงการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาไทยทั้งในข้อดีและข้อเสียของการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 นี้ให้ได้อ่านกัน

ข้อดีของการเรียนออนไลน์

 • การเรียนออนไลน์จะสามารถย้อนกลับไปฟังหรือรับชมการฉายซ้ำได้ เพื่อการทบทวนบทเรียนอีกครั้ง

 • การเรียนออนไลน์ที่บ้าน ช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ตามหลัก Social Distancing

 • ช่วยลดเวลาในการเดินทางยังสถาบันการศึกษา ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

 • เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้มากขึ้น

 • มีช่องทางสื่อสารที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Line, Email, Facebook Message ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้มากขึ้น

ข้อเสียของการเรียนออนไลน์

 • การเข้าถึงอุปกรณ์เรียนออนไลน์เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต, โทรทัศน์, โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนที่มีอย่างจำกัด

 • นักเรียนหลายคนที่ไม่มีอุปกรณ์การเรียนเหล่านี้ ทำให้เด็กหลายคนไม่สามารถเรียนได้ หรือทำให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องซื้อให้เด็กที่ต้องเรียนออนไลน์ อาจทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่มากขึ้นได้

 • การสอนที่เป็นการสื่อสารทางเดียวโดยผู้สอน อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการรับรู้ของผู้เรียน

 • กรณีในครอบครัวมีพี่น้องนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่คนละระดับชั้น และอุปกรณ์การใช้เรียนออนไลน์ ทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนได้อย่างสะดวกได้ รวมถึงทำให้ไม่มีสมาธิในการเรียน

 • ความสามารถในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีข้อจำกัด อาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ หรือเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคอื่นๆ ทำให้ต้องมีผู้ปกครองควบคุมการใช้งาน

ช่องทางการเรียนออนไลน์ DLTV

การเรียนออนไลน์ของไทยในวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วกับการเรียนปรับพื้นฐานจากสถานีโทรทัศน์ช่อง DLTV โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทั้งช่องสัญญาณดิจิทัลสำหรับการรับชมการเรียนการสอน รวมถึงมีช่องทางดาวน์โหลดเอกสารหรือใบงานสำหรับการเรียนแต่ละครั้ง และจะมีการฉายการสอนในรายวิชานั้นๆซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด โดยช่องทางทีวีในการเรียนออนไลน์ มีดังนี้

 • ป.1 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV  กด 186
 • ป.2 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV กด 187
 • ป.3 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV กด 188
 • ป.4 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV กด 189
 • ป.5 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV กด 190
 • ป.6 ช่องเรียนออนไลน์ DLTV  กด 191

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *