ทาง ACCESSTRADE ขอแจ้งเรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขอความร่วมมือ Publisher ทุกท่านโปรดปฏิบัติตาม

 

ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) หรือ DAAT, สมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และ สมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) กำลังจะออกเอกสารในนามสมาคม เพื่อขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯ โปรดพิจารณาปฏิบัติ จัดการโฆษณา จัดการเนื้อหา ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีใจความสำคัญตามรายละเอียดดังนี้

1) การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ขอความร่วมมือเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับ การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำเป็นหน้าเว็บเพจขึ้นใหม่ดังนี้

  • การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฎในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฎร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือมิให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น
  • ให้ยึดถือข้อมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นหลัก
  • ไม่ให้มีโฆษณาในหน้าเว็บเพจที่ได้จัดทำขึ้นนี้

2) การโฆษณาประเภท Online Video
ขอความร่วมมือให้งดเว้นการโฆษณาประเภท Online Video ในช่วงวันและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  • เดือนเมษายน : วันที่ 6, 18 และ 19
  • เดือนพฤษภาคม : วันที่ 2, 3, 4, 5 และ 6

3) การโฆษณาประเภท Display และรูปแบบ อื่นๆ
ขอให้ระมัดระวังการโฆษณาโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

  • ไม่ให้มีแบนเนอร์ หรือ โฆษณาอยู่บนหน้าจอเดียวกับเนื้อหา งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • สามารถแสดงข้อความการแสดงความจงรักภักดีได้ โดยปรากฎพระฉายาลักษณ์และใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสมต่อห้วงบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • โฆษณาที่ลงในหน้าเว็บเพจอื่นๆ หรือ บนเครือข่าย ขอให้เนื้อหาโฆษณามีความเหมาะสมต่อบรรยากาศห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถหาข้อมูลและรายละเอียดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่

ทาง ACCESSTRADE ขอความร่วมมือ Publisher ทุกท่านในการปฏิบัติตามคำแนะนำและงดเผยแพร่ Content และ Banner ในช่วงเวลาดังกล่าว  หากเกิดข้อผิดพลาดทาง ACCESSTRADE และ Advertiser จะไม่รับผิดชอบจากความเสียหายในทุกกรณี

สำหรับบางแคมเปญ เช่น Shopee และ Big C ทาง ACCESSTRADE ได้จัดเตรียมข้อความและแบนเนอร์(สีเหลือง) เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนข้อความและแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ support@accesstrade.in.th

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *