การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมของบเพิ่ม

สายเที่ยวมีลุ้น ททท. เตรียมของบเพิ่มอีก 13,200 ล้าน เพิ่ม 2 ล้านสิทธิ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบประมาณอีก 13,200 ล้านบาท โดยดำเนินโครงการ เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคนไทย โดยจะให้ได้รับสิทธิโรงแรมเพิ่มอีก ประมาณ 2 ล้านสิทธิใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้น การท่องเที่ยวในช่วงต้นปี 2565

ในส่วนของจำนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 จากการตรวจสอบ สิทธิทั้งหมดถูกใช้ครบหมด 2 ล้านสิทธิแล้ว ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 และโครงการทัวร์เที่ยวไทย ที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนจองโรงแรมที่พัก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. เริ่มเข้าพักตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 มกราคม 2565

โครงการทัวร์เที่ยวไทย จำกัดจำนวน 1 ล้านสิทธิ เริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 กำหนดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ เท่านั้น ผ่านบริษัทนำเที่ยว ทางรัฐบาลจะจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์ 40% ของราคาเต็ม แต่สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อสิทธิจำกัดให้เพียง 1 คนต่อ 1 สิทธิ

ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผนเพื่อเสนอขยายระยะเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 มกราคม 2565 เปลี่ยนเป็นเดือน มีนาคม 2565 และเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ถ้าหากทางคณะรัฐมนตรี อนุมัติตามข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย น่าจะเริ่มใช้สิทธิเดินทางได้ตั้งแต่เดือนมกราคา ไปจนถึงเดือนเมษายน 2565

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *