กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนเราชนะวันนี้

เราชนะ เปิดให้ประชาชนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ผ่านธนาคารกรุงไทย วันนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *