ออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ประกาศจากผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

หลังจากที่ประเทศไทยมีการประกาศคลายล็อกออกมา เปิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศกลุ่มที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถเดินทางเข้ามาเที่ยวยังประเทศไทยได้ บวกกับล่าสุดมีมาตรการคลายล็อกกิจการละ กิจกรรมต่างๆ เปิดให้ประชาชนสามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม แต่มีการระบุออกมาว่าต้องเป็นร้านที่ผ่านมาตรฐานควมปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA แล้วเท่านั้น

จากการประกาศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 มีการรายงานจากผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการประกาศของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามออกประกาศ กทม.สั่งปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับการประกาศสำคัญครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการประกาศก่อนหน้านี้ และจะมีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ โดยกรุงเทพมหานคร ถูกจัดอยู่ในจังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ซึ่งมีมาตรการผ่อนคลายในหลลายๆมาตรการออกมา ยกตัวอย่างเช่น ห้ามออกนอกเคหสถาน และสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้จนถึงเวลา 21.00 น.

อัพเดทมาตรการสำคัญ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

 • ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน
 • สถานศึกษาทุกระดับ, สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนเป็นจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
 • Work From Home ของหน่วยงานรัฐ และ ผู้ประกอบการเอกชน สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม
 • การรวมกลุ่มจัดกิจกรรม กรณีเกินจำนวนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กรุงเทพฯ พิจารณา ออกมาตรการห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน
 • สถานรับเลี้ยงเด็ก และสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ
 • ศูนย์การค้า, ห้างสรรพสินค้า, ซิตี้มอลล์ เปิดตามเวลาปกติ งดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย, เปิดบริการตู้เกม, เครื่องเล่น ไม่เปิดสวนสนุก และ สวนน้ำ
 • สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง หรือ แข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. จัดกัดผู้เข้าร่วมจัดการ สามารถจัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้เข้าชม ได้แก่ กีฬาในร่ม, ผู้ชมไม่เกิน 25%, กีฬากลางแจ้ง ผู้เข้าชมไม่เกิน 50% ในกรณีมีการแข่งขันให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อทราบ
 • ศูนย์แสดงสินค้า, ศูนย์ประชม หรือ สถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า หรือ โรงแรมจัดประชม จัดมหกรรมด้านกีฬา หรือ การจัดแสดงสินค้า ไม่เกิน 500 คน ตามขนาดพื้นที่
 • ร้านสะดวกซื้อ, ตลาด, ตลาดนัดเปิดบริการได้ตามปกติ
 • ร้านอาหารทั้งใน และ นอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือ สถานที่อื่นที่มีร้านอาหาร บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ ไม่เกิน 21.00 น. หรือ ตามที่กำหนด รวมทั้งต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด
 • ร้านเสริมสวย ร้านนวดและ สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกิน 23.00 น. และต้องผ่านการนัดหมาย

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *