แจกหน้ากากผ้าฟรี ในพื้นที่ กทม.

กทม. เตรียมแจกหน้ากากผ้า สำหรับป้องการไวรัสโควิด-19 ฟรี

ประกาศจากทางด้านกระทรวง อุตาหกรรม เตรียมแจกหน้ากากผ้าให้กับประชาชน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ล้านชิ้น ซึ่งจะถูกจัดส่งถึงมือประชาชน ครั้งแรก 1 ล้านชิ้น และ จะได้รับตั้งแต่ ต้นเดือน เมษายน 2563 นี้ 

ทางด้านนาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวจอุตสาหกรรม ได้ออกมาเปิดเผย ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กับกระทรวจอุตสาหกรรม เพื่อทำการผลิตหน้ากากผ้า และ แจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล รวมไปถึงพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ จำนวน 10 ล้าน ชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวจมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากผ้าแจกจ่ายกับประชาชน ในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อเป็นการลดปัญหา การขาดแคลนหน้ากากผ้าในช่วงวิกฤต โควิด-19

การร่วมมือระหว่างสถาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับภาคเอกชน ทำให้มาการคัดเลือกโรงงาน ที่มีความพร้อม และ มีศักยภาพ ที่สามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้ผ่านการรับรอง มาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีคุณภาพ และ ปลอดภัยจากสารเคมี ทั้งนี้ ทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรม จะเริ่มแจกจ่ายหน้ากากผ้าล็อตแรก จำนวน 1 ล้านชิ้น ให้ถึงมือประชาชน ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 นี้ การจัดส่ง จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย ตามข้อมูลทะเบียนบ้านทุกครัวเรือน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนครัวเลือนกว่า 3 ล้านครัวเรือน รวมเป็นจำนวน 5 ล้าน 6 แสน ชิ้น ตามบัญชีรายชื่อในทะเบียนบ้าน 1 คน ต่อ 1 ชิ้น

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *