กระทรวงแรงงาน เตรียมตำแหน่งงาน 1 แสนอัตรา

มาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาว่างงาน กรมแรงงานจัดเตรียมตำแหน่งเกือบ 1 แสนอัตรา

ประกาศจากทางกระทรวงแรงงาน เรื่องการจัดหางานจากกรมจัดหางาน ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่มีปัญหาว่างงาน โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดระยอง, จังหวัดชลบุรี  และ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้ง 3 จังหวัดนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนแรงงาน, เศรษฐกิจ และ สังหมด โดยทางกระทรวงแรงงานได้มีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการจัดเตรียมตำแหน่งว่างงาน เพื่ออบรม และ ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้ง 3 จังหวัดในภาคตะวันออก หรือ เขตพัฒนาพิเศษ ที่เรียกย่อว่า EEC นั้น เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งรัฐบาลไทยมีมาตรการ ในการจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC ในธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่ ทางด้านกระทรวงแรงงาน ได้มีการเตรียมตำแหน่งว่างงาน เกือบ 1 แสนอัตรา ที่ทำงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตั้งแต่ชั้นประถม ไปจนถึง ปริญญาตรี

10 อันดับแรงงาน ที่ตลาดแรงงานต้องการมากที่สุด

  1. แรงงานด้านการผลิต หรือ แรงงานทั่วไป
  2. พนักงานรักษาความปลอดภัย
  3. พนักงานบริการ
  4. ช่างอัญมณี และ ช่างประดิษฐ์เครื่องประดับ
  5. ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
  6. ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
  7. ช่างเทคนิควิศวกรรมโยธา
  8. พนักงานขาย และ ผู้นำเสนอสินค้า
  9. เจ้าหน้าที่เทคนิคเคมี
  10. เจ้าหน้าที่การตลาด

ในปัจจุบันถึงแม้ว่าประชาชนคนไทยจะประสบปัญหาในเรื่องของตกงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากพิษของโควิด-19 ที่ทำให้หลายๆธุรกิจต้องปิดกิจการลง แต่ก็มีประชาชนคนไทยอีกไม่น้อยที่หาทางออก ด้วยการหาอาชีพเสริมผ่านทางออนไลน์ ด้วยการหาเงินผ่านทางออนไลน์ มีวิธีทำงานผ่านทางออนไลน์ที่หลากหลายวิธีมากๆ และ หนึ่งในนั้นก็คือการทำ Affiliate Marketing ด้วยการโปรโมทสินค้าผ่านลิงก์ของตัวเอง และ เมื่อสินค้านั้นๆ หรือ ของจากแบรนด์นั้นๆขายได้ผ่านลิงก์ผู้ที่นำลิงก์ไปโปรโมทก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค้าคอมมิชชั่นนั่นเอง สำหรับใครที่สนใจอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้งานออนไลน์ หรือ ธุรกิจออนไลน์อย่าง Affiliate Marketing ที่มีคนไทยหลายๆคน สามารถสร้างเงินผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย affiliate เปลี่ยนรายได้เสริมให้กลายเป็นรายได้หลักมาแล้ว

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *