กระทรวงแรงงาน ปล่อยกู้ 1 ล้านบาทไม่มีดอก

กรมแรงงาน ขยายเวลาปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ยาวถึงปี 2564

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และ กู้วิกฤตโควิด-19 ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการขยายระยะเวลาของการปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย ออกไปแบบต่อเนื่องยาวๆถึงปี 2564 เพื่อกู้วิกฤตโควิด-19 ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีเงินหมุนเวียนและใช้ฝึกทักษะลูกจ้าง

ทางด้านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลให้กับกิจการหลายๆประเภทต้องหยุกชะงักลง รวมไปถึงหลายกิจการต้องปิดกิจการชั่วคราว สถานประกอบกิจการหลายๆแห่งที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปที่ อยู่ในข่ายที่ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้ต้องดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างของตนเอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด ในปี 2563 นี้ทางด้าน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการปรัดลดการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับลูกจ้างเหลือเพียงร้อยละ 10 เพื่อเป็นการบรรเท่าความเดือนเดือนขากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส ดังกล่าวทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะให้กับลูกจ้างของตนได้ นอกจากนี้ทางด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้นำประเด็นในการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อไปเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อพิจารณา และ กำหนดรายละเอียดขั้นตอน

จากการตรวจสอบสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้เริ่มคลี่คลายสถานประกอบกิจการได้เริ่มจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับลูกจ้าง ให้มีความพร้อมที่จะปฎิบัติหน้าที่เมื่อสถานการณ์เป็นปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน ทางด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มีการจัดหางบประมาณ จากเงินกอบทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการกู้ยืมแบบไม่มีดอกเบี้ยเนื่องด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ในปี 2563 นี้ทางด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับเงินกอบทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 30 ล้านบาท สำหรับให้สถานประกอกิจการกู้ยืมไปใช้ในการพัฒนาทักษะ หรือ นำไปใช้ทดสอบมาตรการฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับพนักงาน แบบไม่มีดอกเบี้ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 27 ล้านกว่าบาท คิดเป็นบริษัททั้งหมด 41 บริษัท โดยมีหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศทั้งหมด 76 จังหวัด การกู้ยืมดังกล่าว เป็นมาตรการจูงใจให้สถานประกอบกิจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะกับแรงงานลูกจ้างของตน สำหรับผู้ประกอบการท่านไหนที่มีคำถามเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่

  • สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหาคร ที่เบอร์ 02-390-0261 – 5
  • กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแงงาน ที่เบอร์ 02-643-6039 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *