ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน ประกาศมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ระลอก 2 ผ่านการลดเงินสมทบประกันสังคม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *