ลดส่งเงินสมทบประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน ออกมาตรการเยียวยาโควิด 19 ลดเงินสมทบประกันสังคม เหลือ 3%

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศรายวันพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้หลายๆกระทรวงต่างๆได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน และ หนึ่งในนั้นก็คือ กระทรวงรแงงาน ที่ได้มีการออกมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ ทางกระทรวงแรงงานเลยได้มีการออกมาตรการ ลดส่งเงินสมทบประกันสังคมให้เหลือเพียง 3% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาเปิดเผยว่าทางกระทรวงแรงงานได้ออกกำหนดมาตรการเพื่อเยียวยาผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง และ ผู้ประกันตนที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายนายจ้าง และ ผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบลดลงคิดเป็นจำนวนเงิน 15,660 ล้านบาท ผ่าน 3 มาตรการด้านล่าง

  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564
  • ปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ให้เหลือร้อยละ 3 ของค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564
  • ผู้ประกันตนมาตรา 39 ชำระเงินสมทบเดือนมกราคม 2564 จำนวน 432 บาท ไม่สามารถหับลบกับเดือนถัดไปได้ ให้ผู้ประกันตนขอรับเงินที่ชำระเกิน โดยยื่นแบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ สปส. 1-23/3 ได้ที่สำนักงานประกันสัมคมทั่วประเทศ

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *