ประกาศยกเลิกสอบ O-NET

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 หลังโควิด 19 ระบาดหนัก

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *