คุ้มครองเงินฝากจาก 5 ล้านบาทเหลือ 1 ล้าน

การลงวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาท ไม่กระทบความเชื่อมั่น

จากการแสข่าวที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง เกี่ยวกับการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากเหลือ 1 ล้านบาทนั้น ไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้ฝาก แต่อย่างใดในส่วนของสาเหตุทางสถาบันการเงินยังเข้มแข็ง และยังชี้ว่าให้ผู้ฝากใช้เวลาเตรียมตัวเพียงพอแล้ว ทางด้านออมสินได้ออกมาประเมินว่าจะมีเม็ดเงินฝากไหลเข้าธนาคารหลังการลดวงเงินคุ้มครอง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน

จากการเปิดเผยข้อมูลของปลัดกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยถึงปกรณีการคุ้มครองเงินฝาก 100% สำหรับวงเงิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 ธนาคาร ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรก ในกรณีนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อควาามเชื่อมั่นของผู้ฝากเงิน นอกจากนี้ทางสถานบันการเงิน มีความแข้มแข็ง บวกกับที่ผ่านมาทางสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้ประกาศเลื่อนระยะเวลาการคุ้มครองมาอย่างต่อเนื่อง เท่ากับให้ระยะเวลาผู้ฝากได้เตรียมตัวในการบริหารจัดการเงินออมของตัวเอง เพราะฉะนั้นการเริ่มต้นระยะเวลาคุ้มครองเงินฝากในระดับดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

การปรับเปลี่ยนวงเงินคุ้มครองซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการคุ้มครองเงินฝากถึง 5 ล้านบาท จากการประกาศดังกล่าวจะทำให้ลดลงมาเหลือเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น นอกจากนี้วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาทถือว่าเป็นการคุ้มครองครอบคลุมบัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ในระบบอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นผู้ฝากส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบในกรณีการเปลี่ยนวงเงินการคุ้มครอง ในส่วนของการโยกย้ายเงินฝากจากธนาคารพาณิชย์มาอยู่ธนาคารของรัฐบาลนั้น ได้แจ้งว่าไม่ได้รับรายงานการโยกย้ายบัญชีเงินฝากที่มีความผิดปกติ

ทางด้านผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ออกมาประเมินว่า หลังจากวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้จะมีเงินฝากจำนวนหนึ่งไหลเข้ามายังธนาคาร ยกตัวอย่างเช่นเช่น หน่วยงานที่มีเงินฝากระดับหนึ่ง เช่น หน่วยงานรัฐบาล, หน่วยงานเอกชน รวมถึงผู้ฝากที่มีเงินเก็บก้อนสุดท้าย ทั้ง 2 กลุ่มนี้ ต้องการให้เงินฝากได้รับการคุ้มครอง โดยไม่มีความเสี่ยง สำหรับเม็ดงเินจะเป็นเท่าไหร่ จะต้องรอดูผลกันอีกที สำหรับการเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองเงินฝากในระยะที่ผ่านมานั้น ยอดเงินฝากที่ได้ไหลเข้ามายังธนาคาร ยังเป็นจำนวนที่ธนาคารสามารถจัดการบริหารได้ ปัจจุบันธนาคารออมสินเป็นธนาคารรัฐแห่งเดียวที่มี พ.ร.บ. ของธนาคารที่กำหนดการคุ้มครองทั้งเงินต้น และ ดอกเบี้ยโดยรัฐบาลแบบ 100%

ในส่วนของธนาคารที่มีสถานะที่แข็งแกร่งในเรื่องของ สินทรัพย์ และภาพรวมการดำเนินงาน ถือว่าธนาคารมีความเข้มแข็ง และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ฝากเงินได้ หลังจากวันที่ 11 สิงหาคม 2564 นี้ทางยังมีความเชื่อว่า จะมีเงินฝากไหลเข้ามายังธนาคารของรัฐอย่างแน่นอน แต่คิดว่าไม่เยอะมากขนาดนั้น ยกตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐ และ บริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินก้อนแต่ไม่เสี่ยง รวมไปถึงผู้ฝากเงินที่มีการเก็บเงินก้อนสุดท้าย ก็อาจจะโยกเงินมาเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *