กรมส่งเสริมเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการออกแถลงว่า ปัจจุบันเกษตรกรได้รับผลกระทบเกี่ยวกับผลผลิตและสินค้าเกษตรที่นำออกสู่ตลาดในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้สั่งการให้สำนักงานเกษตรจังหวัด โดยสรุปดังนี้

 • เร่งสำรวจสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์วางแผนกำหนดมาตรการและแนวทางสำหรับเตรียมการช่วยเหลือเกษตรกร
 • ให้ติดตามสถานการณ์ของสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ การจัดหาจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร
 • ประสานกับผู้เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ โดยใช้โครงสร้างระบบการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด (คพจ.)
 • กรณีที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมให้แจ้งกรมส่งเสริมการเกษตรให้ทราบด่วน

ความคืบหน้าการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรในช่วง COVID-19 เบื้องต้น มีดังนี้

 • ช่วยกระจายสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงสู่ผู้บริโภคภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” มีสินค้าได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ เมล่อน แคนตาลูป มันเทศ แตงโม ส้มโอ ทุเรียน ฝรั่ง กล้วยหอม มะละกอ มะพร้าว กะหล่ำปลี หน่อไม้ฝรั่ง กล้วยไม้ มะลิ ดอกดาวเรือง เป็นต้น โดยมีกิจกรรมดังนี้

  • 1) สนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรม “แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์” เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้ จากกลุ่มแปลงใหญ่ ในจังหวัดต่างๆ

  • 2) การขายสินค้าสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ (Online) ในทุกช่องทาง เช่น
   • Website: www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com รวมสินค้าและผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายออนไลน์จาก 77 จังหวัด
   • Website: Grand Opening
   • ช่องทาง Marketplaces ได้แก่ LAZADA, Shopee, Line, Facebook, 24shopping
   • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าไปรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์

  • 3) การจำหน่ายผ่านตลาดออฟไลน์ (Offline) ได้แก่
   • เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรผ่านตลาดเกษตรกรใน 77 จังหวัด การจำหน่ายร่วมกับผู้ประกอบการโดยตรงผ่าน Modern Trade เช่น Tesco Lotus โดยรับสินค้าจากแปลงส่งเสริมเกษตรกร ชนิดผักมากกว่า 43 ชนิด
   • ประสานงานกับผู้ประกอบการ เช่น บริษัทรีเจนซี่ บรั่นดีไทย โรงงานนวพร ในการรับซื้อองุ่น และตลาดต่าง ๆ เช่น ตลาดไท
   • ประสานหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สั่งซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อรับประทาน

  • 4) ให้สิทธิแก่หน่วยการราชการและภาคเอกชน ดังนี้
   • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รวมจำหน่ายสินค้าผ่าน Platform ทาง Thailandpostmart.com ได้สิทธิค่าขนส่งในการจำหน่ายผลผลิตสด เช่น ผลไม้ ผัก ในราคา ก.ก.ละ 8 บาท
   • บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) เปิดพื้นที่ฟรีให้เกษตรกรขายผักตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. – 10 ก.ค. 2563
   • อตก.จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายโดยไม่คิดมูลค่า ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. – 17 พ.ค. 2563
   • บริษัท โฮมโปร จัดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายในสวน Market Village สาขาสุวรรณภูมิ และสาขาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 1 – 7 พ.ค. 2563

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *