สิ้นสุดการยื่นแบบภาษี 31 สิงหาคม 2563 นี้

สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ผ่านอินเตอร์เน็ต

ทางกรมสรรพากรได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.) สำหรับผู้ที่ต้องชำระาษีจะต้องทำการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อแสดงหลักฐาน ในปัจจุบันเรจาสามารถทำการยื่นแบบ ภาษีเงินได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ง่ายๆ สามารถทำการจ่ายภาษี หรือ ผ่อนชำระภาษี ในส่วนของผู้ที่ขอคืนภาษีนั้น สามารถทำการสมัครพร้อมเพย์ เพื่อที่จะสามารถรับภาษีได้เร็วมากขึ้น

รองโฆษกกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางกรมสรรพากรมีความห่วงใยความปลอดภัยของผู้เสียภาษี และ เพื่อไม่เกิดความกังวลจากการเดินทางไปเสียภาษี ทางกรมสรรพากร เลยได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องเสียภาษี สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านช่องทางออนไลน์ และ ยังได้มีการขยายระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงราายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้ง ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 90 ในปีภาษี 2562 ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีตัวเลขของจำนวนผู้ยื่นแบบในปีภาษี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบแล้วพบว่า มีผู้ที่ยื่นแบบไปแล้วกว่า 9.57 ล้านคน ในปัจจุบันยังคงมีผู้เสียภาษีที่ยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการอีกจำนวน 2 ล้านกว่าคน ทางกรมสรรพากร เลยขอให้ผู้ที่มีเงินได้ ที่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ทำการยื่นแบบแสดงรายการในเวลาที่กำหนด โดยแนะนำให้ทำการยื่นแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ จะทำการยื่นแบบผ่าน RD Smart Tax Application ทางโทรศัพท์มือถือ เฉพาะแบบ ภ.ง.ด. 91 ในกรณีที่ไม่ได้นำเงินของคู่สมรสมายื่นรวม จะช่วยประหยัดเวลาในการยื่นแบบได้ แถมยังสามารถรับภาษีคืนได้รวดเร็วอีกด้วย

ช่องทางในการตรวจสอบสิทธิลดหย่อยภาษี

  • เงินบริจาค (e-Donation)
  • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
  • เงินสดวมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • เบี้ยประกันสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนต่างๆเหล่านี้ สามารถทำได้ง่ายๆผ่านระบบ My Tax Account บนเว็บไซต์ของ กรมสรรพากร สำหรับผู้เสียภาษี ที่มีข้อสงสัย หรือ มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *