ผู้ประกอบการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

ห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 หมดเขตยื่น 30 กันยายนนี้

หลังจากที่ได้มีการเลื่อนยื่นภาษี สำหรับห้างหุ้นส่วน และ บริษัทที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 มาแล้ว 1 เดือน ทางกรมสรรพากรได้ออกมาเตือนสำหรับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้ทำการยื่นภาษี หรือ ภ.ง.ด. 51 จะหมดเขตยื่นในวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้ ทางกรมสรรพากรแนะ สามารถยื่นผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลามาที่กรมสรรพากร

จากการรายงานของทางกรมสรรพากร ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ และ ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี หรือ ที่เราเรียกกันว่า ภ.ง.ด. 51ในปี 2563 นี้ กฎหมายได้มีการกำหนดให้ยื่นแบบภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง กรมสรรพากรได้มีการเลื่อนการยื่นแบบการแสดงรายการ และ ชำระภาษีอากร สำหรับบริษัท, ห้างหุ้นส่วน และ นิติบุคคล  เฉพาะรายการที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ โดนปกติแล้วต้องยื่นตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 มาเป็นวันที่ 30 กันยายน 2563 จะต้องยื่น และ ปฎิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนด โดยการชำระภาษีให้ถูกต้องตามความเป็นจริงของสภาพธุรกิจ

ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ผ่านทางออนไลน์

ท่านสามารถทำการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ได้ผ่านโครงการ ทำธุรกรรมภาษีที่บ้าน (Tax from Home) บนเว็บไซต์ www.rd.go.th ตามขึ้นตอนด้านล่าง

  • ลงทะเบียนผ่าน e-Registration
  • นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่าน e-Filing
  • ชำระภาษีผ่าน e-Payment

สำหรับใครที่มีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร สายด่วนโทร 11621

Leave A Comment

Table of content
Related articles