กรมสรรพากรปรับรูปแบบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ทำได้ง่ายขึ้น

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้

กรมสรรพากรได้มีการปรับรูปแบบ ในการยื่นภาษีแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้สามารถทำได้ง่ายขึ้นผ่าน Pop up ข้อมูลที่กรมสรรพากรมีเพื่อให้ผู้ยื่นแบบกดตอบรับหรือต้องการใส่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มควมสะดวกให้กับผู้เสียภาษีมากขึ้น

ทางด้านอธิบดีกรมสรรพากร ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการปรับรูปแบบการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น และ รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะนำข้อมูลที่กรมสรรพากรมีไปใส่ไว้ในรายการการยื่นแบบของแต่ละบุคคล ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลการทำประกัน, ค่าลดหย่อนจากการทำบุญ, ค่าซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ ฯลฯ เมื่อผู้มีรายได้เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ก็สามารถตอบตกลงได้ทันที เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ยื่นแบบ สามารถทำได้รวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ในปีนี้ การยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะมีความง่ายมากขึ้น และสะดวกเข้าไปอีก ทางกรมสรรพากรได้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงานใหม่เพราะว่าที่ผ่านมีมีข้อพิพาท กับผู้เสียภาษีมากโดยตลอด โดยปีนี้ จะเริ่มที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อน การกรอกแบบจะทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น ในบางรายการ จะมีตัวเลขที่เป็น ป๊อบอัพขึ้นมาเลย เช่นเรื่องการลดหย่อนจากการทำบุญ หรือ ค่าหน่วยลงทุน อะไรที่กรมสรรพากรมีข้อมูล ก็จะขึ้นตัวเลขให้เลย ถ้าทำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเก็บหลักฐานอะไรเลย

สำหรับรายไหนที่เห็นว่าข้อมูลไม่ตรงสามรถกดเพิ่มเติมในรายการยื่นแบบได้เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันข้อพิพาท ในกรณีที่กรมสรรพากร ทำการตรวจสอบย้อนหลัง ถ้าคุณรับตัวเลขนี้ก็โอเค เพราะว่าเป็นตัวเลขที่ทางกรมฯ มีข้อมูลอยู่แล้ว หากคุณไม่ต้องเก็บเอกสารอะไรใครรับ ใครจ่ายเงินให้ใคร ทางกรมสรรพากรเห็นอยู่แล้ว ถ้าคุณจ่ายเงินต่ำกว่านี้ปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้น เพราะว่าทางกรมสรรพากรมีข้อมูลชุดนี้อยุ่แล้ว หากมีรายการไม่ครบก็สามารถเพิ่มได้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *