RT-PCR

กรมวิทย์ฯ และ Siam Bioscience มอบชุดตรวจโควิด 20,000 ชุดให้แก่รัฐบาล

เมื่อวานนี้ (2 เมษายน 2563) นายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20,000 ชุดแรก จากผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้แทนบริษัท Siam Bioscience ที่เป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง


วิธี Real-time RT-PCR เป็นวิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เนื่องจากมีความไวในการตรวจจับเชื้อไวรัสปริมาณน้อยได้สูง ทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง ซึ่งชุดตรวจชนิดนี้ วิจัยและพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ บริษัท Siam Bioscience จำกัด

การพัฒนาชุดตรวจนี้ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาที่ใช้ตรวจตามโรงพยาบาลต่างๆที่บางแห่งปิดรับการตรวจไปเนื่องจากน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสไม่เพียงพอ รมว.การอุดมศึกษาฯ ถือว่าการพัฒนาชุดตรวจนี้เป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศด้านสาธารณสุข รวมถึงราคาของชุดตรวจของไทยที่พัฒนาขึ้นนั้นถูกกว่าชุดตรวจที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอีกด้วย


ข้อมูลโครงการวิจัยพัฒนาและการผลิต

  • โครงการวิจัยพัฒนาและผลิตชุดตรวจ อยู่ภายใต้โครงการ BCG-Health
  • ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 65 ล้านบาท ร่วมกับเงินบริษัท Siam Bioscience จำกัด 65 ล้านบาท
  • คาดว่าในอนาคตสามารถขยายการผลิตได้มากขึ้น เพื่อขยายตัวการผลิตของการตรวจ RT-PCR ประมาณ 1 ล้านตัวอย่างต่อปี
  • เป้าหมายการผลิตคือ การผลิตครบ 1 ล้านชุด ภายในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ใช้ฟรีตามโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องตรวจทั่วประเทศกว่า 100 แห่ง
  • เตรียมขยายความร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อพัฒนาให้การตรวจ RT-PCR สะดวกมากขึ้น
  • ปัจจุบันกำลังทำการผลิตอย่างต่อเนื่องและทยอยส่งมอบไปยังรัฐเพื่อส่งให้ส่วนการแพทย์ ทุกๆสัปดาห์ จนครบ 100,000 ชุด ภายในเดือนเมษายนนี้


 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *