กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการ 29 พ.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการผ่าน e-Social Welfare 29 พ.ค.นี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีการแถลงข่าวจาก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางรัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลายมาตรการ (อ่านเพิ่มเติม: 8 มาตรการ เยียวยาจากภาครัฐ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19) และทางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้มีมติให้ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะจ่ายเงินเยียวยาให้คนละ 1,000 บาท เป็นจำนวน 1 ครั้ง


ซึ่งผู้พิการที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ซึ่งมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งสิ้น ประมาณ 1.99 ล้านราย แบ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ที่มีข้อมูลดังนี้

  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1,898,357 ราย
  • กรุงเทพมหานคร 87,359 ราย
  • เมืองพัทยา 1,286 ราย

ขณะนี้กรมบัญชีกลางเตรียมความพร้อมสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้พิการ โดยมีขั้นตอนเบื้องต้น ดังนี้

  1. ความร่วมมือจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ส่งข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ไปยังกรมการปกครอง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล
  2. กรมการปกครองนำมาตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินและข้อมูลบุคคลที่มีชีวิต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
  3. เมื่อได้รับการยืนยันข้อมูลจากกรมการปกครอง ทางกรมบัญชีกลาง จะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
  4. จ่ายเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือบัญชีผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์
  5. กรณีที่ผู้มีสิทธิ์รับเงินสด ติดต่อรับได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ สำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับเงินในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ถือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการในฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง รวมถึงผู้ที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดำเนินการขอรับเงินต่อไป 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *