กทม. สั่งห้ามจำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10-20 เม.ย. 2563

ประกาศฉบับเต็ม สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว และ งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทางด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามประกาศให้สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง สำหรับรายละเอียด สามารถดูเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มร้านอาหาร หรือ เครื่อมดื่มที่มีอยู่ในคูหา รถเข็น และ แผงลอย

สามรถจำหน่ายอาหารหรือ เครืองดื่ม เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 ไปจนถึง 22.00 เฉพาะการจำหน่าย อาหาร หรือ เครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มในโรงแรม ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัพในโรงแรม หรือ จำหน่ายอาหารหรือ เครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่ม ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และ โรงอาหารในโรงพยาบาล สามารถจัดที่นั่งในการรับประทานอาหารได้

ร้านสะดวกซื้อ, ซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ปิดตั้งแต่เวลา 22.00 ไปจนถึง 04.00

ให้ทำการปิดร้านค้า หรือ สถานที่ประกอบการขายสุรา ประเภท 1 และ ประเภท 2 ที่ได้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ สถานที่ที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศนี้ หรือ สถานที่อื่น นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนด และ ข้อ 11 ของข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฎิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และ อาจจะมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็น รีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือ กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทำให้คู่กรณีไม่สามารถใช้สิทธิ์ โต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การประกาศครั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

จากการประกาศดังกล่าว ทำให้มีประชาชนคนไทย แห่ออกไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นจำนวนมาก หลังจากการประกาศครั้งนี้ถูกประกาศออกไปไม่นาน ผู้สื้อข่าวได้ออกมารายงานว่า ไม่ถึง 1 ชั่วโมงหลังจากการเปิดเผยของโฆษกกรุงเทพฯ ร้านจำหน่ายสุราออนไลน์ แห่งนึงได้เลือกใช้วิธีการเข้าหาลูกค้าโดยตรง ด้วยการส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชั่น “Line” เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ารีบสั่งซื้อสินค้า บางร้านกระตุ้นยอดขายด้วยการเสนอจัดส่งสินค้าให้ฟรี หากสั่งซื้อสินค้าครบตามจำนวนที่กำหนด สำหรับห้างค้าส่งในกรุงเทพฯ พบว่ามีประชาชนทั่วไป และ พ่อค้า แม่ค้าแห่ไปซื้อสุรา เยอะมากๆ ทั้งที่รัฐบาลแนะนำให้ประชาชน รักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

 

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles