กรุงเทพสั่งปิดโรงเรียน

กทม.สั่งปิดโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก 292 แห่งชั่วคราว 12 วัน เริ่ม 24 ธ.ค.63-3 ม.ค.64

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *