กรุงเทพสั่งปิดโรงเรียน

กรุงเทพฯสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง และ ศูนย์เด็กเล็กชั่วคราว

ประกาศจากผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ โดยออกมาระบุ หลังจากที่สำนักการศึกษาออกประกาศลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้ปิดโรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร จำนวน 14 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียนกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เป็นผลให้โรงเรียนสังกัดในกรุงเทพมหานครที่เหลือ ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564

สำหรับโรงเรียนที่จัดเตรียมแผนการเรียนการสอน ให้ทำการชดเชยการเรียนการสอนภายหลัง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2563 รวมโรงเรียนในสังกัด กทม ที่ถูกสั่งปิดชั่วคราว 437 แห่ง และ ศูนย์เด็กเล็ก 292 แห่ง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *