fbpx
ไปรษณีย์ห้ามส่งออก! หน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์
ไปรษณีย์รับส่งหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ เฉพาะภายในประเทศไทย และไม่ส่งต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทย ได้ออกมาแจ้งว่า สามารถส่งหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ที่ไม่ใช่หน้ากากอนามัยสำหรับทางการแพทย์หรือใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเป็น non- hygienic mask หรือ reusable mask จึงสามารถส่งออกผ่านทางไปรษณีย์ไทยไปต่างประเทศได้ โดยไปรษณีย์ไทยได้ชี้แจงผ่านทวิตเตอร์ […]

บทความที่น่าสนใจ

12 กิจการและกิจกรรม เตรียมคลายล็อกเฟส 4
ประกาศกิจกรรมและกิจการที่จะผ่อนคลายในระยะต่อไป โรงเรียน และสถานศึกษา ห้องประชุมโรงแรม […]
เคาะแล้ว! ลดภาษีที่ดินฯ 90% สำหรับ อสังหาฯ-นิคมอุตสาหกรรม
ครม. ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%  ก่อนหน้านี้ […]
ขั้นตอนในการตรวจสอบเงิน อุดหนุนบัตร 2563
ตรวจสอบขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เพียง 3 […]