fbpx
ค่าระวางเครื่องบินเพิ่มขึ้น 10 เท่า กระทบการส่งออกผัก-ผลไม้
ค่าแอร์เฟรท คืออะไร? ค่าใช้จ่ายค่าระวาง (Freight Charge) จะมีการคิดค่าใช้จ่ายกรณีขนส่งทางเรือและทางเครื่องบิน โดยถ้านำเข้าส่งออกทางเครื่องบินจะคิดค่าระวางเป็นต่อกิโลกรัม เรียกว่า ค่าระวางสินค้าทางอากาศ (Air Freight) หรือเรียกทับศัพท์ว่า ค่าแอร์เฟรท นั่นเอง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายค่าแอร์เฟรททางผู้ส่งออกจะต้องจ่าย แต่ในส่วนของการปรับอัตราค่าระวางสินค้าทางอากาศสูงขึ้นถึง 6-10 […]
สรุปภาพรวมและมูลค่าส่งออกไทยปี 2020 ไทยส่งออกสินค้าอะไรบ้าง?
สรุปภาพรวมการส่งออกไทย 2020 เมื่อไม่นานมานี้หลายคนคงทราบดี ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาประกาศว่าใน 2 เดือนที่ผ่านมาไทยส่งออกหน้ากากอนามัยไปยังประเทศจีนกว่า 330 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าถึง 160 ล้านบาท โดยในเดือนมกราคมส่งออกประมาณ 150 ล้านตัน และเดือนกุมภาพันธ์กว่า 180 […]

บทความที่น่าสนใจ

12 กิจการและกิจกรรม เตรียมคลายล็อกเฟส 4
ประกาศกิจกรรมและกิจการที่จะผ่อนคลายในระยะต่อไป โรงเรียน และสถานศึกษา ห้องประชุมโรงแรม […]
เคาะแล้ว! ลดภาษีที่ดินฯ 90% สำหรับ อสังหาฯ-นิคมอุตสาหกรรม
ครม. ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90%  ก่อนหน้านี้ […]
ขั้นตอนในการตรวจสอบเงิน อุดหนุนบัตร 2563
ตรวจสอบขั้นตอนในการ ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เพียง 3 […]