fbpx
วิธีการใช้ API
ACCESSTRADE ให้บริการ API สำหรับรับข้อมูลจากการรายงานผลลัพธ์ตามที่ปรากฎบนหน้า dashboard ในการใช้งาน partner ต้องตั้งค่า API Authorization บน http header   API key สำหรับนำไปใช้ตั้งค่าบน http header คือตัวเลขชุดเดียวกับที่ปรากฎอยู่ในส่วนท้ายของลิงค์ datafeed […]
ACCESSTRADE ให้บริการ API สำหรับรับข้อมูลจากการรายงานผลลัพธ์ตามที่ปรากฎบนหน้า dashboard   ในการใช้งาน partner ต้องตั้งค่า API Authorization บน http header API key สำหรับนำไปใช้ตั้งค่าบน http header คือตัวเลขชุดเดียวกับที่ปรากฎอยู่ในส่วนท้ายของลิงค์ datafeed […]