แคมเปญพิเศษจาก Shopee ในเดือนมิถุนายนนี้ สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ Conversion เป็นครั้งแรก รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่มทันที 50 บาท*

หมายเหตุ: เฉพาะ Conversion แรกที่เกิดจากลูกค้าใหม่*

ระยะเวลากิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562

กติกาและเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรมกับ Shopee

  1. พาร์ทเนอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องไม่เคยได้รับการอนุมัติ Conversion จาก Shopee มาก่อน
  2. Conversion ที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากลูกค้าใหม่เท่านั้น
  3. ACCESSTRADE ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม 1 เว็บไซต์ ต่อ 1 สิทธิ์
  4. ระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2562
  5. ACCESSTRADE จะทำการตรวจสอบและอนุมัติยอดภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
  6. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า