ACCESSTRADE ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราวยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราว

/, News/ACCESSTRADE ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราวยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราว

ACCESSTRADE ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราวยกเลิกแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount” ชั่วคราว

เนื่องจากทางเว็บไซต์ www.cdiscount.co.th จะทำการปรับปรุงระบบ (เคลื่อนย้ายฐานข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์) ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบ Tracking ของ AccessTrade ดังนั้นทาง AccessTrade จึงขอแจ้งยกเลิกแคมเปญชั่วคราว เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน 2558 นี้  และแคมเปญจะสามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติได้ภายหลังจากวันที่ 30 มิถุนายน นี้ เป็นต้นไป

cdis

www.cdiscount.co.th จะทำการปรับปรุงระบบ AccessTrade จึงขอแจ้งยกเลิกแคมเปญชั่วคราว

โดย Action จากแคมเปญ “ช้อปวันนี้ที่ Cdiscount ” ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 นี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชั่น ในระหว่างนี้ ท่านสามารถนำแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านได้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกท่าน ทาง ACCESSTRADE  ได้จัดเตรียมแคมเปญต่างๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรองรับความต้องการของท่าน มา ณ ที่นี้
>>  http://blog.accesstrade.in.th/advertiser-in-accesstrade

 **ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมถาม ตอบ ทุกข้อสงสัยผ่าน Line Official Account

@ACCESSTRADEThai

เรื่องเกี่ยวข้องอื่นๆ

By | 2015-06-23T03:03:21+00:00 June 23rd, 2015|Advertiser, News|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

%d bloggers like this: