ศบค. ประกาศยกเลิก Thailand Pass เฉพาะคนไทย

เฮลั่น ศบค. ประกาศยกเลิก Thailand Pass แล้วเริ่มต้นใช้จริง 1 มิถุนายน 2565

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *