โควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่
องค์การอนามัยโลกแจ้งเตือน ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ WHO หรือองค์การอนามัยโลก ได้มีกำหนดประชุมในวาระพิเศษวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เกี่ยวกับไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกาใต้ในขณะนี้ จนมีการกลายพันธุ์ใหม่ในหลายจัด กลายเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากที่สุดของโลกในขณะนี้ โดยมีการพิจารณาว่าจะทำการจัดการไวรัสตัวนี้ไว้ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่าสนใจ หรือ […]